Tvorivosť

Ruka v ruke so skúsenosťou ide
tvorivý princíp.
Našou úlohou je prísť na riešenie problému
konkrétneho klienta.
Snažíme sa pritom nájsť
čo najprijateľnejšie riešenie
z pohľadu funkčnosti ako aj
uživateľského komfortu.