Ľudskosť

S pochopením a úctou pristupujeme
ku každému ťažko telesne postihnutému,
ale aj ku klientom s ľahším
poškodením pohybového aparátu.

Sme pripravení počúvať a hľadať riešenie
v spoločnom rozhovore.