Po amputácii

V stave krátko po amputácii nech jej príčinou bola akákoľvek diagnóza je Vašou prvoradou úlohou zmobilizovať všetky svoje vnútorné sily a sústrediť pozornosť na rýchle zhojenie amputačnéj rany.

AMPUTÁCIOU SA VÁŠ ŽIVOT NESKONČIL! Na jeho novú kvalitu je potrebné sa čo najkôr a čo najzodpovednejšie pripraviť.
Spoliehajte sa v najväčšej možnej miere hlavne sami na seba a ak to Váš zdravotný stav dovoľuje sami sa starajte aj o svoj amputačný kýpeť (masáže, poklepávanie, kompresívne bandážovanie, polohovanie …)

Starostlivosť o kýpeť Vám napomáha sústrediť svoju pozornosť na proces hojenia a Váš pocit že sa o to sami pričiníte je veľmi dôležitý.

V čo najkratšom čase po návrate z nemocnice treba začať s intenzívnou kompresívnou liečbou. V prípade že ste kontaktovali našu firmu, zapožičiame Vám bezplatne silikónový kýpťový návlek. Tento návlek s veľkou pravdepodobnosťou budete používať aj v protéze ktorú Vám neskôr zhotovíme.

Intenzívna kompresívna liečba trvá 14 dní. Silikónový kýpťový návlek sa aplikuje denne dvakrát a to postupne:

1.deň 1 hodinu doobeda a 1 hodinu poobede
2.deň 2 hodiny doobeda a 2 hodiny poobede
3.deň 3 hodiny doobeda a 3 hodiny poobede
4.-14.deň 4 hodiny doobeda a 4 hodiny poobede

Je nevyhnutné silikónový kýpťový návlek denne dobre vyumývať nedráždivým mydlom (najlepšie bez farby a parfému) a vydezinfikovať ho lekárenským liehom aplikovaným formou aerosolu. Na tento účel Vám najlepšie poslúži rozprašovač (napr.na kvety). Po aplikácii dezinfekcie už silikón neutierajte ani inak neošetrujte. Dezinfekcia sa odparí a návlek je pripravený k opakovanému použitiu.

Doporučujeme každý deň v rovnakom čase si premerať amputačný kýpeť po aplikácii silikónu a zapisovať si údaj do tabuľky na porovnanie účinnosti návleku.

Silikónový kýpťový návlek napomáha hojeniu poamputačnej rany, zmenšuje poamputačný opuch, napomáha formovaniu kýpťa a v neposlednom rade pripravuje organizmus na vnútorné prostredie v budúcej protéze. Môžete ho aplikovať rolovaním cez chirurgické krytie dokonca aj v prípade že z rany ešte odtekajú zvyšky telových tekutín avšak v tomto prípade konzultujte túto skutočnosť so svojím lekárom a dbajte o zvýšenú hygienu (dezinfikovať po každom použití.)

V prípade akýchkoľvek nepríjemných pocitov okamžite prerušte komprevívnu liečbu a kontaktujte nás.
Po uplynutí 14 dní intenzívnej kompresívnej liečby s najväčšou pravdepodobnosťou bude možné začať s výrobou protézy.

Video Post-Op Therapy